Het Nederlands sociale zekerheidsstelsel is er om te garanderen dat er sprake is van inkomen en/of verzorging ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid middels werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. De werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen worden samen aangeduid als sociale verzekeringen.Op het moment dat u wordt geconfronteerd met een bestuurlijke handeling, bijvoorbeeld; schending van de inlichtingenplicht met een boete of stopzetting van de uitkering tot gevolg, dan dient u actie te ondernemen.

Wacht niet te lang met het indienen van een bezwaarschrift want op het moment dat de termijn (meestal zes weken) is gepasseerd dan is het besluit onherroepelijk geworden. Wees er eveneens op bedacht dat een boete en/of een terugvordering vaak twee (2) verschillende besluiten zijn waartegen bezwaar aangetekend dient te worden. Mocht de termijn te kort zijn om inhoudelijk verweer te voeren dan is het altijd mogelijk om een pro forma bezwaar in te dienen waarbij het bestuursorgaan de burger de gelegenheid dient te geven om binnen een bepaalde termijn alsnog de inhoudelijke bezwaren aan te dragen. Hangende een bezwaar- of beroepsprocedure is het ook mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen waarin wordt vooruit gelopen op de procedure in hoofdzaak. Een spoedeisende beslissing kan noodzakelijk zijn om in uw, en eventueel die van uw kinderen, levensonderhoud te voorzien.

Persoonlijke omstandigheden

In Nederland kennen we verschillende uitkeringen voor verschillende situaties. Voor welke uitkering u in aanmerking komt, hangt af van uw eigen omstandigheden. Die zijn voor ieder mens vaak weer net een beetje anders. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN weet precies welke van de volgende uitkeringen bij uw situatie past:

  • Bijstand uitkering
  • Bijzondere bijstand uitkering
  • IOW uitkering
  • IOAW uitkering
  • WAO uitkering
  • Wajong uitkering
  • WIA uitkering
  • WW uitkering
  • WWB bijstandsuitkering
  • Ziektewet uitkering